pondělí 15. června 2009

Sobota 13. června, odpoledne ve Velvarech a Slaném


Odpoledne jsme zahájili ve velvarském kostele sv. Kateřiny. Na konferenci přijali totiž pozvání restaurátoři akad. mal. Jiří Brodský a akad. mal. Petr Bareš, kteří v letech 1992 – 1994 obnovili cyklus nástěnných maleb v sakristii kostela – takové setkání po patnácti letech. Zjištění objektivní: malby "nezestárly", zatímco my … Účastníci exkurze se pak mohli společně vrátit do historie jejich objevu, do doby, kdy za velvarského faráře P. Františka Halaše byly nástěnné malby ve fragmentech nalezeny, sledovat dobrodružství jejich odkrývání jako celku, nakonec i zjištění, že ústřední motiv Ukřižování zanikl v baroku při vybourání nového okna.

Krátká procházka městem pod vedením PhDr. Jana Pömerla byla zakončena v kostele Všech svatých v Malovarech. Ten je ukázkou památky zachráněné, zakonzervované, s perspektivní možností využití interiéru – lapidárium Velvarska (náhrobníky, sochy). Naštěstí oproti další památce – renesančnímu kostelu sv. Jiří na velvarském hřbitově – tady je ještě čas zvažovat, jak dál. Vyplynula tu i skutečnost, že kněžiště kostela také zdobí staré nástěnné malby, snad mladší než ty ve svaté Kateřině, teprve další průzkum vše upřesní…

K výtvarnému umění patří hudba. Proto na sobotní odpoledne pozvali pořadatelé pěvecký sbor ACANT – sbor studentů pražské Katolické teologické fakulty UK. Koncert proběhl ve zcela zaplněném kostele sv. Kateřiny. Vedle černošských spirituálů a afrických duchovních písní zazněla i hudba Zdeňka Lukáše. Všechny posluchače povzbudilo nasazení sboru a jejich radost ze zpěvu, z kreativity (na snímku sbormistryně Terezie Minářová-Výborná)… jak inspirativní pro další úsilí při záchraně památek … Koncertem ve svaté Kateřině skončil velvarský program a část účastníků se přesunula do Slaného, kde společně s ředitelkou slánského muzea Boženou Frankovou navštívila výstavu Tři slánská barokní zastavení.

Někteří ještě, jak navrhoval program, vystoupili k nově obnovenému slánskému Božímu hrobu (1665), kde byl sobotní bohatý program definitivně zakončen.

Žádné komentáře:

Okomentovat