čtvrtek 4. června 2009

Sobota 13. června, dopoledne ve velvarském muzeuV sobotu dopoledne zahájila setkání přátel drobných památek – letos pod názvem Památky v naději – Jarmila Štogrová, která vzpomněla na minulá setkání a na místa, kde se konala. Přivítala mezi účastníky starostku města Velvar Ing. Jitku Linhartovou a starostu města Slaného RNDr. Ivo Rubíka. Ten ve svém úvodním vystoupení zdůraznil význam drobných památek v krajině a také zmínil nové možnosti finanční pomoci pro opravu drobných památek ve Středočeském kraji s tím, že se to týká i těch památek, které nejsou evidovány podle zákona č. 20/1987 Sb.

Jako první vystoupil Jan Nepomuk Jiřiště z Bělé pod Bezdězem (Litoměřická diecéze) – Sakrální památky a jejich liturgický význam / ikonografie Mariánského sousoší ve Velvarech. V první části svého příspěvku J. N. Jiřiště připomněl znění dokumentu Druhého vatikánského koncilu Konstituci o posvátné liturgii (Sacrosanctum Concilium), zejména kapitolu 7. (čl. 122 a 123), přičemž naznačil rozdíl mezi památkou liturgickou a náboženskou. Dále uvedl praktické příklady oživování krajiny a začleňování drobných památek do liturgického roku (např. svěcení ratolestí na Květnou neděli). V této souvislosti vyzdvihl zejména spolupráci s občanským sdružením Drobné památky severních Čech. V druhé části se zabýval ikonografií Mariánského obelisku ve Velvarech (část modelu byla v sále vystavena), který vedle aktuální situace té doby, tj. morové epidemie, požárů (proto se nacházejí na sousoší skulptury sv. Šebestiána, sv. Floriána a reliéf sv. Rozálie), zobrazuje na obelisku motivy mariánských litanií (Hvězda jitřní, Brána nebeská…). Obelisk vrcholí sochou Panny Marie Immaculaty. Na závěr podtrhl umělecký význam tohoto díla ve srovnání s obdobnými Tollingerovými pracemi v Žatci a Blíževedlech.


Následoval PhDr. Jan Pömerl (Městské muzeum ve Velvarech) – Drobné památky ve Velvarech a okolí, který přednesl poutavou skicu dějin města Velvar a v závěrečné části seznámil posluchače i s konkrétními drobnými památkami ve městě a okolí. Vedle Trojiční kaple Svěcenky pod Radovičem (na obrázku) zaujal osud sochy sv. Václava, ze které se do dnešních dní zachovala soklová část, a to při cestě na hřbitov u kostela Všech svatých v Malovarech. Jan Pömerl také připravil o drobných památkách ve Velvarech výstavku na chodbě muzea.

Pokračovalo se blokem "památkového praktika". Úvodní referát v této části měla Ing. arch. Eva Volfová (NPÚ – územní odborné pracoviště středních Čech v Praze) – Památkové desatero při obnově drobných stavebních památek. Ta na začátku upozornila na některé opravy drobných staveb na Jesenicku – ocenila tak práci pánů Hornofa a Chalupy, kteří kaple nejen opravují, ale snaží se jim případnou výzdobou vrátit i duchovní rozměr (kaple na obrázku). Zastavila se také u možnosti rehabilitace dřevěných křížů v krajině, tady pochválila práci Luboše Vokouna ze Zbečna u Rakovníka. Poté na konkrétních případech z praxe poukázala i na nevhodné a někdy zcela zbytečné stavební úpravy na drobných památkách, kterých je třeba se vyvarovat.

Zásadní příspěvek zazněl od Ing. arch. Jana BártyPoznámky k opravě památkových omítek. Jan Bárta doporučuje při obnově památek tradiční vápennou technologii omítek a nátěrů. V této souvislosti zdůraznil, že po průzkumu fasády, vyhodnocení omítky a povrchů je třeba s vápennými nátěry dodržet i technologické postupy – třeba teplotu vzduchu při její aplikaci. Neblahé následky porušení těchto pravidel pak přesvědčivě doložil na řadě příkladů. Při diskusi uvedl, že dnešní "laická" barevnost vychází spíše z barevnosti karoserií aut a stavebnice Lego než z optiky tradice. To ostatně několikrát demonstroval na fotografiích, a to i z nedalekého okolí Velvar.

Kamenosochař Alexandr Bláha (Královice u Slaného) ve svém vystoupení Oprava křížků a božích muk na Slánsku / pohled kameníka – postupy a realizace seznámil auditorium s opravou mnoha drobných památek na Slánsku (milník v Tuřanech, Boží muka při silnici Slaný – Smečno, kříž se starobylým nápisem v Pálči…). Zajímavé bylo zejména vztyčení mohutných Božích muk u Vraného – na rozcestí silnic do Pálče a Horní Kamenice v roce 1998.


V posledním bloku aktualizoval PhDr. Miloš Sládek (Památník národního písemnictví) v referátu Čas zarůstajících pastvin myšlenky Martina z Kochemu z jeho knihy Veliký život Pána a Spasitele našeho Krista Ježíše. Kochemův text se mu stal východiskem k úvaze třeba nad tím, jak kdysi byl vnímán našimi předky symbol kříže, a to v rovině jejich existence časné i věčné. Z tohoto pohledu a na základě konfrontace s dnešním životním stylem duchovní pastviny české krajiny nezadržitelně zarůstají. Miloš Sládek přednesl svůj příspěvek před kresbou Josefa Šembery, který kol. r. 1820 zachytil barokní krajinu - konkrétně Velvary ze hřbitova v Chržíně …
Zajímavý byl příspěvek Mgr. Jiřího Hampeise (Velvary) Drobné památky okolo Vraného, který byl prezentován ve formě DVD. Tento přístup naznačil nejen možnost jiného způsobu propagace úsilí o nutnosti pečovat o drobné památky v krajině, ale zároveň snímek opět podtrhl skutečnost sepětí drobných památek s historií Slánska, kterou nám na každém kroku připomínají.

Před závěrečným slovem Jarmily Štogrové se Ing. Karel Pávek podělil o zkušenosti z nedokončeného příběhu zhotovení kapličky, kterou připravuje z mohutné části bukového kmene. Jarmila Štogrová uzavřela přednáškový program přehledem hlavních událostí "kapličkářů" od minulého setkání. Posluchače snad nejvíce zaujala nově vytesaná kamenná Boží muka zhotovená podle návrhu arch. Břetislava Štorma v Jarkovicích u Benešova (na obrázku dole). A zazněla také výzva k dalšímu setkání … bylo nadhozeno i téma …cesty v krajině … Kdo převezme velvarskou a slánskou štafetu?
Účastníci setkání: Bareš Petr, akad. mal.; Bárta Jan, Ing. arch.; Bláha Alexandr; Brodský Jiří, akad. mal.; Burian Bohumil; Čečrdle Jan Mgr.; Černý Vladimír; Červinková Petra, Mgr.; Franková Božena; Hampeis Jiří, Mgr.; Holubová Jana; Hornychová Marie; Hortová Martina, Mgr.; Chotívka Jiří; Jiřiště Jan Nepomuk, R. D.; Kotalíková Jana, PhDr.; Kůrková Jitka ing.; Leopold Antonín; Martinková Hana; Měšťan Michal; Novotná Jana; Novotný Jan; Pátková Hana; Pávek Karel, Ing.; Pömerl Jan PhDr.; Plaček Jiří, Ing; Plaček Zdeněk; Plačková Petra; Pröller Miroslav; Přibyl Vladimír PhDr.; Rybář Jan, Ing.; Sládek Miloš, PhDr.; Součková Marie; Suk Miloš; Štogr Josef; Štogrová Jarmila; Štyprová Jana; Urbanová Alena; Volfová Eva, Ing. arch.; Votruba Rudolf, Ing.; Zděnovec Pavel

1 komentář:

  1. Za architekturou baroka taky do Říma, Londýna nebo do Paříže! Stačí koupit zmrzlinu od Nestlé a vyhrát zájezd (www.zmrzliny-nestle.cz :-)

    OdpovědětVymazat