pondělí 15. června 2009

Neděle 14. června, Barokní letokruhy, putování po Slánsku


Nedělní putování jsme zahájili u Mariánského obelisku ve Velvarech, odkud jsme se přesunuli do Sazené. Přivítal nás emeritní starosta Sazené Ing. Emil Šedivý a starosta nynější – Ing. Rudolf Votruba, kteří se zasadili o novou dominantu obce – sloup se sochou Panny Marie. Tu zhotovil kamenosochař Pavel Kytka, který nám také přiblížil její vznik. Nato jsme zavítali do jeho ateliéru, kde nám Pavel Kytka představil některé další sochy, které opravuje (např. svatojánská socha pro Kralupy). Cenný praktický zážitek a pro některé důležité kontakty.

Následovala zastávka v Nabdíně, cestou jsme si všimli nového křížku nad Nabdínem, zhotoveného podle kresby nabdínského rodáka arch. Bílka. Se starostou Jiřím Andrlem jsme navštívili opravený kostel sv. Barbory, příklad raně barokní architektury, naznačili rozsah památkových ztrát, tou největší je odcizení raně barokní kazatelny, kterou zdobily postavy českých patronů. S obnovou sousoší sv. Jana a Pavla při silnici z Hospozína do Paršenku (Hospozínku) seznámil účastníky exkurze akad. soch. Jakub Rafl, ikonografickou poznámku k patronům počasí na Slánsku – bouřňákům – měl PhDr. Miloš Sládek.

Putování historickou alejí do Zlonic jsme začali u sochy sv. Jana Nepomuckého, kterou v roce 1994 – 1995 restaurovali Jiří Kačer a Marcela Kačerová, socha dříve stávala před zámkem v Budeničkách. PhDr. Vladimír Přibyl a PhDr. Miloš Sládek zdůraznili závažnost poutního kostela sv. Isidora, první připomněl historii a význam architektury, druhý pak legendu o sv. Isidorovi. Tu v překladu Zdeňka Kalisty měl k dispozici každý z účastníků putování. Snad se u této poutní svatyně podaří letos opravit alespoň sanktusní věžičku.
Kolem poledne proběhla návštěva kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Zlonicích, ve kterém můžeme sledovat průnik původní Kaňkovy barokní architektury a novobarokní úpravy průčelí (F. Ohmann) a posléze vstupu secesní ornamentiky do interiéru (Josef Fanta). Byl připomenut Jan Adam Svoboda, stavebník zlonického baroku a vynikající homiletik, jeho současnou edici svatojánského kázání z roku 1736 si odnesl každý z účastníků v tištěné podobě (ke stažení ve formátu PDF). Kaple sv. Jana Nepomuckého v Jarpicích je drobnou památkou. Před několika lety v beznaději, dnes v naději, a snad, díky grantu Středočeského kraje, bude mít letos i opravenou fasádu. Majitelkou kaple je paní Váňová, která oslavila osmdesáté sedmé narozeniny.

Kostel Narození sv. Jana Křtitele ve Vraném se představil jako skvělá architektura pozdního baroku, která ovládá krajinu. Je otázkou, nakolik bychom dnes, v rámci památkové péče, byli ochotni přistoupit na novější úpravu věže – štíhlá vertikála je dílem Josefa Fanty (1908), barokní nízká helmice – obdobná, jako v nedalekém Lukově – byla odstraněna. Účastníky zaujala úprava interiéru, ten Gesamtkunstwerk barokní malby, sochařství a architektury … Spitzer, Platzer, Raab a neznámý barokní architekt …

Návštěva kostnice v Pálečku připomněla opět tradiční duchovní rozměr zemědělského Slánska, konečná pozemská stanice … Dr. Miloš Sládek se rozhovořil o přístupu barokního člověka ke smrti, o posledních věcech člověka – smrt, poslední soud, peklo, nebe, očistec … Více nalezne zájemce v jeho knize …Vítr jest život člověka, aneb život a smrt v české barokní próze (nakladtelství H&H, 2000) Malby v kostnici v Pálečku – výjevy ze Starého zákona: Ezechiel, Job – vyobrazení dušiček – jsou jediné zachované na Slánsku, snad se jedná o památku v naději …

Příkladem drobné stavby zachráněné přičiněním Občanského sdružení za rozvoj obce Dřínov byla kaple sv. Vojtěcha v Drchkově.

Poslední zastavení patřilo dominantní, ale opuštěné památce – kostelu sv. Ducha nad Neprobylicemi. Toto zastavení však bylo povýtce literární – spojení historie kraje a díla V. B. Třebízského. Jeho tvorbu připomněl a charakterizoval, a to i ve vztahu k dalším spisovatelům historické prózy (Winter, Jirásek) PhDr. Miloš Sládek, který také přetlumočil Třebízského pověst o vzniku jména Pětipeských. Tento literární blok uzavřel prof. Antonín Leopold, znalec slánské krajiny, historie a milovník díla Václav Beneše Třebízského … U zvonice v Neprobylicích jsme se rozloučili, s nadějí na další setkání …

Průvodce (PDF) z putování - Tři barokní kostely na Zlonicku

4 komentáře:

 1. Když jsem obdržel pozvánku na akci Památky v naději, vyvolalo to vzpomínku, jak květnatě čeština kdysi označovala těhotnou ženu. Byla to žena s dítětem pod srdcem, v požehnaném stavu, samodruhá, a také žena v naději. To ale nejspíš s památkami nemá nic společného. I když – třeba to tak autoři akce tak nějak podobně cítili.
  Netroufnul jsem si s ohledem na věk a zdravotní stav absolvovat celý náročný dvoudenní program a tak jsem se ke skupině připojil až v neděli ráno. Ale to, co jsem viděl a slyšel, to stálo opravdu zato. Uchvátily mě nejen památky samotné, ale také zapálení lidé, kteří se jejich mapování, objevování, záchraně i popularizaci věnují. A také dovedou pro dobrou věc neúnavně přesvědčovat a získávat nás, kteří jako laici mnohé sice cítíme, ale ne tak docela přesně víme.
  Ještě jednou díky za krásný prožitek.
  Ing. Votruba

  OdpovědětVymazat
 2. hello... hapi blogging... have a nice day! just visiting here....

  OdpovědětVymazat
 3. hi.. just dropping by here... have a nice day! http://kantahanan.blogspot.com/

  OdpovědětVymazat
 4. Hi... Looking ways to market your blog? try this: http://bit.ly/instantvisitors

  OdpovědětVymazat